Zapytania ofertowe

2019

Świadczenie usług w zakresie obsługi instalacji elektrycznych i energetycznych, urządzeń oraz automatyki obiektu Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Wykonywanie badań ścieków surowych i oczyszczonych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” z siedzibą w Ożarowicach.

Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice oraz jednostki organizacyjnej.

Odbiór, przetwarzanie i transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, piasku z sitopiaskowników oraz skratek.

Sukcesywny zakup i dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w samorządowym zakładzie budżetowym pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.

Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 1202).

Sukcesywny zakup i dostawa mieszaniny PIX 113 do strącania fosforu ze ścieków dla Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

2018

Wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” z siedzibą w Ożarowicach.

Zmiana funkcji garażu budynku administracyjno-socjalnego BAS na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.

Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice oraz jednostki organizacyjnej.

Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Sukcesywna dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Sukcesywna dostawa mieszaniny PIX 113 do strącania fosforu ze ścieków dla Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Sukcesywna dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

2017

Wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” z siedzibą w Ożarowicach.

Dostawa energii elektrycznej dla Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Zmiana funkcji garażu budynku administracyjno-socjalnego BAS na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.

Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Sukcesywna dostawa mieszaniny PIX 113 do strącania fosforu ze ścieków dla Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

2016

Sukcesywna dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” z siedzibą w Ożarowicach.

Wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” z siedzibą w Ożarowicach – unieważniono.

Dostawa energii elektrycznej dla obiektu Zamawiającego – Zbiorcza Oczyszczalnia Ścieków, położonego w 42-625 Ożarowice przy ul. Tarnogórskiej 67.