Władze

Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Zarząd Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice