Struktura organizacyjna

Kierownik Zakładu – 1etat

Główny Księgowy – 1 etat

Maszynista maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków-technolog – 1 etat

Maszynista maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków – 8 etatów