Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Zapytanie ofertowe: "Zmiana funkcji garażu budynku administracyjno-socjalnego BAS na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice"

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane pn. Zmiana funkcji garażu budynku administracyjno-socjalnego BAS na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.

Załączniki
1. Zapytanie ofertowe.pdf
2. Zał 1 zapytanie ofertowe.pdf
3. Zał 2 zapytanie ofertowe.pdf
4. Zał 3 Projekt Budowlany.zip
5. Zał 3 Projekt Wykonawczy.zip
6. Zał 4 zapytanie ofertowe.pdf
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty