Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Zapytanie ofertowe: "Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice oraz jednostki organizacyjnej"

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice oraz jednostki organizacyjnej.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe - 17.07.2018 r.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 26 07 2018 r.