Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Zapytanie ofertowe: "Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarowice"

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarowice położonej w Ożarowicach przy ul. Tarnogórskiej 67.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe - 01.06.2018 r.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.06.2018 r.