Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Zapytanie ofertowe: "Sukcesywna dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarowice"

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarowice położonej w Ożarowicach przy ul. Tarnogórskiej 67.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe - 03.04.2018 r.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 10.05.2018 r.