Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Zapytanie ofertowe: "Sukcesywna dostawa mieszaniny PIX 113 do strącania fosforu ze ścieków dla Oczyszczalni Ścieków Ożarowice"

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia na dostawę ok. 33 696 kg mieszaniny PIX 113 do strącania fosforu ze ścieków dla  Oczyszczalni Ścieków Ożarowice położonej w  Ożarowicach  przy ul. Tarnogórskiej 67.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe - 16.02.2018 r.

2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 05.03.2018 r.