Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Zapytanie ofertowe: "Sukcesywna dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarowice"

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia na dostawę polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarowice położonej w  Ożarowicach  przy ul. Tarnogórskiej 67.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe - 17.01.2018 r.

2. Ogłoszenie o odwołaniu postępowania - 14.02.2018 r.