Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” z siedzibą w Ożarowicach"

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” z siedzibą w Ożarowicach. 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe - 07.12.2017 r.

2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 22.12.2017 r.