Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Zapytanie ofertowe: "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: "Zmiana funkcji garażu budynku administracyjno-socjalnego BAS na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice"

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: "Zmiana funkcji garażu budynku administracyjno-socjalnego BAS na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice".

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe - 04.04.2017 r.
  2. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  4. Załącznik nr 3 Umowa
  5. Załącznik nr 4 pismo_07.12.2016
  6. Załącznik nr 5 pismo_25.01.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.04.2017 r.