Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe: „Odbiór, przetwarzanie i transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, piasku z sitopiaskowników oraz skratek”.

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór, przetwarzanie i transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, piasku z sitopiaskowników oraz skratek z Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe: „Sukcesywny zakup i dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarowice”.

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywny zakup i dostawę polielektrolitu płynnego (emulsja) do odwadniania osadu ściekowego w Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Klauzula informacyjna
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe: „Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarowice”.

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarowice.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w samorządowym zakładzie budżetowym pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice”.

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w samorządowym zakładzie budżetowym pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 1202)”.

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dla Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty