Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe: "Sukcesywny zakup i dostawa mieszaniny PIX 113 do strącania fosforu ze ścieków dla Oczyszczalni Ścieków Ożarowice

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywny zakup I dostawa mieszaniny PIX 113 do starcania fosforu ze ścieków dla Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach.

Załączniki
1. Zapytanie ofertowe.pdf

 

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” z siedzibą w Ożarowicach"

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” z siedzibą w Ożarowicach.

Załączniki
1. Zapytanie ofertowe.pdf
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe: "Zmiana funkcji garażu budynku administracyjno-socjalnego BAS na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice"

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane pn. Zmiana funkcji garażu budynku administracyjno-socjalnego BAS na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.

Załączniki
1. Zapytanie ofertowe.pdf
2. Zał 1 zapytanie ofertowe.pdf
3. Zał 2 zapytanie ofertowe.pdf
4. Zał 3 Projekt Budowlany.zip
5. Zał 3 Projekt Wykonawczy.zip
6. Zał 4 zapytanie ofertowe.pdf
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe: "Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice oraz jednostki organizacyjnej"

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice oraz jednostki organizacyjnej.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe - 17.07.2018 r.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 26 07 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe: "Czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarowice"

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na czyszczenie separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny łatwoopadającej na terenie Oczyszczalni Ścieków Ożarowice położonej w Ożarowicach przy ul. Tarnogórskiej 67.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe - 01.06.2018 r.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.06.2018 r.