Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w samorządowym zakładzie budżetowym pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice”.

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w samorządowym zakładzie budżetowym pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 1202)”.

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dla Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe: "Sukcesywny zakup i dostawa mieszaniny PIX 113 do strącania fosforu ze ścieków dla Oczyszczalni Ścieków Ożarowice

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. "Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice", ul. Tarnogórska  67 w Ożarowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywny zakup I dostawa mieszaniny PIX 113 do starcania fosforu ze ścieków dla Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach.

Załączniki
1. Zapytanie ofertowe.pdf

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty