Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Władze

Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Zarząd Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice