Informacje o obiekcie

Informacje o zrealizowanym obiekcie w ramach projektu

Budowa Oczyszczalni Ścieków dla Aglomeracji Ożarowice realizowana była w ramach zadania „Budowa biologiczno–mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożarowice” wchodzącego w skład projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa”.

Zadanie było współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, a jego całkowita wartość wyniosła 19 975 978,77 zł. Wykonawcą było konsorcjum firm: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o. z Rydułtów oraz Zakład Wielobranżowy „KRYZA-PLAST” z Mikołowa.

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z gminy Ożarowice, Mierzęcice oraz sołectwa Brynica położonego w granicach administracyjnych gminy Miasteczko Śląskie.